QQ在線咨詢
電話

0755-82124410

 

傳真

0755-82124037


產品中心> TRANSCOM> Amplifiers> Limiting Amplifiers> Parametric>


Product No. Freq. Gain Pin N.F. Psat Psat Devision 12V DC Current Case
(GHz) (dB Min) (dBm) (dB Max) (dBm Min) (dB) (mA Max)
TA010-020-40-LA 1-2 40 -20 ~ +10 2.5 19 1 200 HO4
TA010-020-60-LA 1-2 60 -40 ~ +10 2.5 19 1 250 HO5
TA020-040-40-LA 2-4 40 -20 ~ +10 3 19 1 200 HO4
TA020-040-60-LA 2-4 60 -40 ~ +10 3 19 1 250 HO5
TA020-060-40-LA 2-6 40 -20 ~ +10 4 15 1 250 HO3
TA020-060-60-LA 2-6 60 -40 ~ +10 4 15 1 350 HO4
TA020-060-80-LA 2-6 80 -61 ~ +10 4 15 1 550 HO5
TA020-080-40-LA 2-8 40 -20 ~ +20 5 19 1 300 HD5
TA040-080-40-LA 4-8 40 -20 ~ +20 4 19 1 250 HD6
TA040-080-60-LA 4-8 60 -40 ~ +20 4 19 1 300 HD7
TA060-120-40-LA 6-12 40 -20 ~ +20 4 19 1 300 HD6
TA060-180-40-LA 6-18 40 -20 ~ +20 4 19 1 300 HD6
茄子直播破解版无限次数-茄子直播破解版下载ios版-茄子直播破解无限