QQ在線咨詢
電話

0755-82124410

 

傳真

0755-82124037


產品中心> TRANSCOM> FET Chips> High Linearity and High Efficiency GaAs Power FETs> Parametric>


Product No. Freq. P-1dB(dBm) Gain(dB) IP3(dBm) PAE(%) S-Parameters Notes
(GHz)
TC1401 0.1-20 27 9 @12GHz 37 40 8V150mA
TC1401N 0.1-20 27 9 @12GHz 37 40 8V150mA
TC1404N 0.1-20 27 11 @12GHz 37 40
TC1501 0.1-20 30 13 @6GHz 40 43 8V300mA
TC1501N 0.1-20 30 12 @6GHz 40 43 8V300mA
TC1504N 0.1-20 30 9 @12GHz 40 43 8V240mA
TC1601 0.1-15 33 12 @6GHz 43 43 Chip / Short Gate Length
TC1606 0.1-15 33 12 @6GHz 43 43 8V600mA Chip / Long Gate Length
TC1606N 0.1-15 33 8 @6GHz 43 43 Chip / Non-Via Hole
TC1706 0.1-15 34.8 11 @6GHz 45 43 8V900mA Chip
TC1801 0.1-15 36.5 10 @6GHz 47 40 Chip / Short Gate Length
TC1806 0.1-15 36.5 10 @6GHz 47 40 8V1300mA Chip / Long Gate Length
茄子直播破解版无限次数-茄子直播破解版下载ios版-茄子直播破解无限